Zarządzanie serwisem samochodowym cz. 3 - gwarancja i rękojmia

miękkie timer szkolenie 1-dniowe assignment certyfikat
zarzadzanie serwisem 3

Na tym szkoleniu:

 • nauczysz się rozróżniać gwarancję od rękojmi
 • poznasz aspekty odpowiedzialności serwisu z tytułu rękojmi i gwarancji
 • poznasz okresy ustawowe odpowiedzialności za usługę serwisową
 • poznasz obowiązujące terminy wykonania poszczególnych działań
 • poznasz konsekwencje braku działań
 • poznasz metody skutecznego ograniczania odpowiedzialności w świetle obowiązujących norm prawnych
 • poznasz rzeczywiste przykłady właściwego stosowania przepisów prawa do ochrony działalności gospodarczej
 • przećwiczysz zdobytą wiedzę na warsztatach praktycznych

Wymagania:

 • to szkolenie nie ma żadnych specjalnych wymagań

Plan szkolenia:

 1. Odpowiedzialność serwisu za wady rzeczy sprzedanej
  1. Warunki utrzymania rękojmi
  2. Zleceniodawca – wymogi ustawowe, aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny
  3. Notatki służbowe
 2. Gwarancja
  1. Przepisy prawa w zakresie gwarancji
  2. Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanego przez serwis samochodowy
  3. Wyłączenie gwarancji
  4. Utrata gwarancji
 3. Regulamin pracy serwisu w przypadku wprowadzenia dokumentu w postaci druku gwarancji
  1. Przykład druku zlecenia gwarancyjnego; konieczne zapisy
 4. Rękojmia
  1. Rękojmia za wady fizyczne
  2. Rękojmia za wady prawne
  3. Przykładowe interpretacje sądowe
   1. Wyłączenie, ograniczenie i rozszerzenie rękojmi
   2. Roszczenia z tytułu rękojmi
   3. Terminy z tytułu rękojmi
   4. Prawa kupującego z tytułu rękojmi (wady fizyczne)
   5. Rozpatrywanie roszczeń z tytułu rękojmi

Cena netto:

 • 600 zł
Dofinansowanie KFS: przeważnie 80-100% ceny na szkolenia stacjonarne i szkolenia online

Istnieje możliwość dofinansowania dla pracodawców, ich pracowników oraz dla osób bezrobotnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w skrócie KFS), które można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Za pracodawcę uważa się podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę, natomiast pracodawcą nie jest podmiot współpracujący jedynie ze współmałżonkiem lub zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy zadzwonić do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej (Lista Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce) i dowiedzieć się:

 1. czy są dostępne dofinansowania z KFS-u (a jeśli nie, to kiedy można się ich spodziewać)
 2. czy jest jakaś orientacyjna kwota, którą można przeznaczyć na pracownika
 3. jak uzyskać to dofinansowanie
 4. do kiedy musi się odbyć szkolenie
 5. do kiedy należy złożyć ofertę i wniosek

Uwaga: dla ułatwienia przygotowaliśmy bardzo proste zestawienie miasto-terminy, tzn. jakie są terminy składania wniosków dla różnych miast i będziemy się starać uaktualniać tę stronę na bieżąco.

Wniosek o dofinansowanie trzeba wypełnić i zanieść do urzędu lub wysłać przez Internet. Do wniosku musi być załączona przygotowana przez nas oferta. Po wysłaniu kompletu dokumentów proponujemy zadzwonić do urzędu i zapytać o czas decyzji dotyczącej naszego wniosku. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany to informacja zostanie wysłana mailem lub ktoś skontaktuje się telefonicznie (zależy od Urzędu Pracy).

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto zapoznać się z "Priorytetami wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020".

Mając zaakceptowany wniosek wystarczy do nas zadzwonić - potwierdzimy termin wraz ze szczegółami dotyczącymi szkolenia.

Dofinansowanie BUR: przeważnie 50-80% ceny na szkolenia stacjonarne i szkolenia online

Istnieje możliwość dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (wszystkie województwa poza mazowieckim, podlaskim i pomorskim) oraz dla osób prywatnych (tylko województwa lubuskie, małopolskie, podkarpackie i podlaskie) zapisując się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

Jeżeli jesteś już użytkownikiem Bazy Usług Rozwojowych, możesz od razu przejść do wyszukiwarki i zapisać się na wybrane szkolenie.

Jeżeli nie, poniżej mamy kilka pomocniczych informacji.

Każde województwo ma swój własny sposób przyznawania dofinansowania, ale jest pewna ogólna zasada postępowania.

 1. Wejdź na sekcję strony Bazy Usług Rozwojowych dotyczącą dofinansowania i w dolnej części strony ("PODMIOTOWE SYSTEMY FINANSOWANIA") wybierz województwo, w którym zarejestrowana jest Twoja firma, lub w którym się uczysz/mieszkasz, jeśli jesteś osobą prywatną.
 2. Znajdź operatora obsługującego właściwy obszar, zadzwoń do niego i zapytaj jak uzyskać dofinansowanie. Na pewno konieczne będzie:
  • podpisanie umowy z operatorem regionalnym,
  • założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych.
 3. Zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych podając ustalony z operatorem nr "ID Wsparcia".
 4. Jeśli interesujące Cię szkolenie nie jest zaplanowane w Bazie Usług Rozwojowych, zadzwoń do nas na nr (+48) 510 566 088 i powiedz, że chciałbyś zapisać się na wybrane szkolenie. Ustalimy termin szkolenia i zaplanujemy go w Bazie Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie może otrzymać każdy spełniający powyższe warunki (rozmiar przedsiębiorstwa i województwo) i jest to możliwe do momentu, kiedy operatorom regionalnym skończą się przyznane środki unijne.

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zaplanowane szkolenia

Brak zaplanowanych szkoleń.

Zgłoś udział