Polityka prywatności

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody

Na Twoje życzenie i po udzieleniu zgody zbieramy poniższe dane w celu świadczenia dla Ciebie usług. Twoje dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów i nie są udostępniane stronom trzecim. W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę, co poskutkuje usunięciem tych danych.

1) Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wiadomość: te dane są przetwarzane, gdy wysyłasz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

Okres przechowywania danych: te dane przechowywane są do momentu wycofania zgody, dzięki czemu możliwe jest zachowanie ciągłości korespondencji.

2) Newsletter

Imię i nazwisko, e-mail: te dane są przetwarzane, gdy podpisując regulamin uczestnictwa w szkoleniu wyrazisz chęć otrzymywania informacji o grafiku i ważnych aktualnościach.

Okres przechowywania danych: te dane przechowywane są do momentu wycofania zgody, dzięki czemu możesz otrzymywać informacje o grafiku szkoleń, nowych usługach i innych ważnych aktualnościach tak długo, jak są one dla Ciebie interesujące.

Dane przetwarzane na podstawie wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Poniższe dane zbieramy na podstawie wypełniania obowiązku prawnego. Twoje dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów i nie są udostępniane stronom trzecim.

1) Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych

Nr zaświadczenia o odbytym szkoleniu, imię i nazwisko, PESEL: te dane przetwarzane są, gdy przejdziesz u nas szkolenie pt. "Serwisowanie klimatyzacji samochodowych i przyjmowanie czynnika chłodniczego na stan magazynowy - zaświadczenie F-gazy". Dane te (bez numeru PESEL) są później ogólnodostępne na stronie internetowej w sekcji "Wydane uprawnienia" ze względu na wymóg prawny (art. 37 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).

Okres przechowywania danych: te dane przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawne.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Jeśli przechowujemy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać zgodę i zażądać usunięcia Twoich danych osobowych. Aby to uczynić wyślij wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych (Paweł Dwojak) na adres iod@ekspertyzy-szkolenia.pl z odpowiednim żądaniem.

  • Prawo do cofnięcia zgody
  • Prawo dostępu
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu
  • Prawo do bycia zawiadamianym o naruszeniu ochrony danych osobowych
  • Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń Sławomir Olszowski z siedzibą w Radomiu, przy ul. Mireckiego 12/8, o numerze NIP: 796-132-41-15.

Organ nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji na stronie uodo.gov.pl.

Informacje dodatkowe

W celu ustalenia które treści (np. szkolenia lub usługi) cieszą się dużą popularnością używamy na stronie anonimowej analityki plausible.io, która w przeciwieństwie do innych popularnych rozwiązań (np. Google Analytics) nie zbiera żadnych danych osobowych. Dane zbierane podczas korzystania ze strony ekspertyzy-szkolenia.pl to: adres odwiedzonej strony (np. https://ekspertyzy-szkolenia.pl/sprawdzanie-przed-zakupem), strona z której trafiłeś do nas (np. https://facebook.com), przeglądarka (np. Chrome), system operacyjny (np. Windows), rodzaj urządzenia (np. telefon) i kraj (np. Polska). Pełną i aktualną politykę danych plausible.io można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem plausible.io/data-policy.