Publikacje

Poradniki:
 1. Olszowski S.: TDI bez tajemnic Cz. I. (VE/VR…EDC). Kompendium praktycznej wiedzy warsztatowej. Poradnik serwisowy nr 2/2009. Warszawa 2009. Instalator Polski Sp. z o.o. Wydawca AUTOMOTOSERWIS
 2. Olszowski S. TDI bez tajemnic Cz. II. Silniki z pompowtryskiwaczami PDE-PPD i filtrem DPF. Kompendium praktycznej wiedzy warsztatowej. Poradnik serwisowy nr 4/2009. Warszawa 2009. Instalator Polski Sp. z o.o. Wydawca AUTOMOTOSERWIS.
Publikacje naukowe:
 1. Sławomir Olszowski, Jozef Buday, Jozef Kuchta, Jan Michalik: Analyses of the causes of common rail piezoelectric and electromagnetic injectors’ premature destruction in self-ignition engines. Scientific letters of the University of Zilina. Volume 15. 3/2013
 2. Olszowski S., Sztandkie M.: Stany zdatności eksploatacyjnej innowacyjnych systemów ograniczających emisję szkodliwych składników spalin do atmosfery. LogiTrans – IX Konferencja naukowo-techniczna, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie. Politechnika Radomska. Szczyrk 2012. Czasopismo LOGISTYKA nr 3 2012.
 3. Olszowski S., Olszowski T.: Bezinwazyjna metoda diagnozowania stanu systemu Common Rail. TransComp 2012.
 4. Olszowski S., Olszowski T.: Innowacyjna metoda diagnozowania stanu wtryskiwaczy Common Rail za pomocą analizy sygnałów rzeczywistych. TransComp 2011 International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport. Politechnika Radomska. Szczyrk 2011. Czasopismo LOGISTYKA Nr 6 ‘2011.
 5. Olszowski S., Olszowski T.: Diagnostyka usterek w sieciach transmisji danych. LogiTrans – VIII Konferencja naukowo-techniczna, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie. Politechnika Radomska. Szczyrk 2011. Czasopismo LOGISTYKA nr 3 ‘2011.
 6. Olszowski S., Sztandkie M.: Komplikacje w innowacyjnych systemach stabilizacji i hamowania. LogiTrans – VIII Konferencja naukowo-techniczna, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie. Politechnika Radomska. Szczyrk 2011. Czasopismo LOGISTYKA nr 3 2011.
 7. Olszowski S., Olszowski T.: Diagnostyka niekonwencjonalnych usterek w sieciach transmisji danych- etap 1. Prowizorium nr 2854/46/P. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. 2010
 8. Olszowski S.: Badanie przyczyn przybywania oleju w silnikach nowej generacji o zapłonie samoczynnym. TransComp. XIV International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport. 2010
 9. Olszowski S., Sztandkie M.: Innowacyjne systemy wspomagające pracę kierowcy. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2010. Czasopismo Logistyka nr 2/2010
 10. Olszowski S.: The methods of diagnosis of the innovatory management systems in cars. IX Międzynarodowa Konferencja Transport Systems Telematics. Politechnika Śląska. Katowice-Ustroń 4-7.XI.2009.
 11. Olszowski S., Chojnacki T.: Reduction carbon soot particles emission and operational problems. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport Problems. Politechnika Śląska Wydział Transportu. 18-19 Czerwiec Katowice 2009
 12. Olszowski S., Chojnacki T.: Diagnostics of unconventional defects in the systems of cleaning exhaust fumes. Transcomp – International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport. 2009
 13. Olszowski S., Sztandkie M.: Innovations used in intelligent systems supporting a driver. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2009, Czasopismo Logistyka nr 3/2009
 14. Olszowski S., Olszowski T., Olszewska M., Jastrzębska D.: Raport o aktualnym stanie sektora motoryzacyjnego w Polsce w obliczu globalnego kryzysu. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2009, Czasopismo Logistyka nr 3/2009
 15. Olszowski S.: Układ Common Rail w środkach transportu – problemy obecne i perspektywiczne. Czasopismo Drogi nr 4/2009 (13). Str. 97-103.
 16. Olszowski S., Olszowski T.: Diagnostyka a otoczenie usługi serwisowej. Platformy informacyjne. Czasopismo Logistyka nr 6/2008
 17. Marczak M., Olszowski S.: Falsyfikacja a diagnostyka. Czasopismo Logistyka nr 6/2008
 18. Olszowski S., Marczak M.: Diagnostics of new generation diesel engines. Diagnostyka nr 4(48)/2008, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. Str. 83-88.
 19. Olszowski S.: Ecological and functional aspect of technical exploitation of new generation common Rail systems. Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering. Monograph. Kazimierz Pułaski Technical University of Radom. Faculty of Transport. 2008. 459-465
 20. Olszowski S.: Innowacyjna technika diagnozowania wtryskiwaczy Common Rail. Czasopismo Logistyka nr 2/2008, Poznań 2008.
 21. Olszowski S.: Badanie skuteczności regeneracji wtryskiwaczy silników z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego za pomocą nowej bezinwazyjnej metody diagnozowania z wykorzystaniem emisji akustycznej – etap 1. Sprawozdanie z wykonania pracy naukowo-badawczej nr 2463.46.P realizowanej w 2007 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 22. Olszowski S.: Innowacyjna technika diagnozowania wtryskiwaczy Common Rail. V Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans. Szczyrk, kwiecień 2008.
 23. Olszowski S., Olszowski T.: Innovative solutions of system direct injection of petrol FSI (Fuel Stratified Injection). V Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans. Szczyrk, kwiecień 2008.
 24. Olszowski S., Paszkiewicz M.: Modyfikacje systemu sterowania silnikiem w aspekcie ochrony środowiska. V Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans. Szczyrk, kwiecień 2008.
 25. Olszowski S., Marczak M.: Acoustic emission as the best way in making diagnosis of the diesel engines. 11TH International conference “Computer systems aided science, industry and transport”. Politechnika Radomska. TransComp 2007. Vol. 2, str. 139-144.
 26. Olszowski S.: Diagnostyka układów wtryskowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa w silnikach wysokoprężnych. TRANSPORT XXI WIEKU. Politechnika Warszawska 2007.
 27. Olszowski S., Olszowski T.: Nowe i perspektywiczne rozwiązania wspomagające proces zarządzania energią elektryczną w pojazdach samochodowych: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka i systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie. Prace naukowe „TRANSPORT” Nr 1/25/2007.
 28. Olszowski S.: Problemy diagnostyczne silników wysokoprężnych ze sterowaniem elektronicznym. IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans. Szczyrk, kwiecień 2007. Prace naukowe „TRANSPORT” Nr 1/25/2007.
 29. Olszowski S., Guzik J., Marczak M, Ranachowski Z.: Akcelerometryczne badanie emisji akustycznej układu bezpośredniego wtrysku oleju napędowego przed i po czyszczeniu wtryskiwaczy bez ich demontażu. X Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania nauki, przemysłu i Transportu” TRANSCOMP. Zakopane 2006.
 30. Guzik J., Wojtyniak M., Olszowski S., Marczak M., Ranachowski Z.: Investigation of acoustic emission signal generated in the friction pair lubricated with oils containing various lubricity additives. Engineering Transactions, 54, 2, 143-150, 2006.
 31. Olszowski S.: Budowa i diagnozowanie systemu poduszek powietrznych nowoczesnych pojazdów. III Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans. Szczyrk, kwiecień 2006
 32. Olszowski S., Bińkowski T.: Budowa i diagnozowanie przepływomierzy powietrza nowoczesnych pojazdów. III Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans. Szczyrk, kwiecień 2006
 33. Olszowski S., Guzik J., Marczak M., Marczak R., Ranachowski Z., Wojtyniak M.: Nowa bezinwazyjna metoda diagnozowania stanu wtryskiwaczy zasilanych promieniowymi rozdzielaczowymi pompami wtryskowymi. Raport końcowy z realizacji projektu celowego nr ROW-II 039-2005.
 34. Olszowski S., Marczak M., Guzik J., Ranachowski Z., Bejger A.: Diagnostic of the fuel injectors of medium speed diesel engine with application of acoustic signal. Transport. IX konferencja ,,Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu TRANSCOMP 2005. Str. 23-28.
 35. Olszowski S., Marczak M., Guzik J., Ranachowski Z., Wojtyniak M.: “Investigation of acoustic emission signal generated in the friction pair lubricated with oils containing various lubricity additives”, Engineering transactions 54/2006
 36. Olszowski S., Marczak M., Guzik J., Ranachowski Z., Bejger A.: “Portable system for fault diagnostics of the fuel injectors of medium power maritime diesel engine with application of acoustic signal”, The Archives of Automotive Engineering nr 3 ‘2005. PSAE SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLICATION, s.199-207
Wybrane opracowania dla przemysłu:
 1. Olszowski S.: Komputerowe wspomaganie diagnostyki elektronicznych układów w pojazdach samochodowych. Platformy informacyjne. Materiały szkoleniowe z mechatroniki samochodowej. Kod szkolenia 101 w ramach projektu „Zwiększanie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce”. Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009.
 2. Olszowski S.: Diagnostyka czujników w pojazdach samochodowych. Materiały szkoleniowe z mechatroniki samochodowej. Kod szkolenia 102 w ramach projektu „Zwiększanie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce” Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, styczeń 2009.
 3. Olszowski S.: Komputerowe systemy diagnostyki układów bezpieczeństwa biernego AIRBAG. Materiały szkoleniowe z mechatroniki samochodowej. Kod szkolenia 103 w ramach projektu „Zwiększanie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce” Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, maj 2009.
 4. Olszowski S.: zastosowanie technologii informatycznych w ocenie stanu silników o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa (VE…EDC, PDE/UIS). Materiały szkoleniowe z mechatroniki samochodowej. Kod szkolenia 104 w ramach projektu „Zwiększanie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce”. Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, maj 2009.
 5. Olszowski S.: Zaawansowane technologie informatyczne w diagnozowaniu stanu silników o zapłonie samoczynnym z układem COMMON RAIL. Monografia CR. Materiały szkoleniowe z mechatroniki samochodowej. Kod szkolenia 105 w ramach projektu „Zwiększanie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce” Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, sierpień 2009.
 6. Olszowski S.: Komputerowe systemy diagnostyki układów bezpieczeństwa czynnego ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, ABS/ESBS, ABS/ESP. Materiały szkoleniowe z mechatroniki samochodowej. Kod szkolenia 106 w ramach projektu „Zwiększanie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce” Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, lipiec 2009.
 7. Olszowski S.: Eksploatacja i naprawa elektronicznych układów klimatyzacji samochodowych. Materiały szkoleniowe z mechatroniki samochodowej. Kod szkolenia 107 w ramach projektu „Zwiększanie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce”. Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, październik 2009.
 8. Olszowski S.: Samochodowe sieci informatyczne. Magistrala CAN. Materiały szkoleniowe z mechatroniki samochodowej. Kod szkolenia 108 w Ramach projektu „Zwiększanie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce” Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, październik 2009.
 9. Olszowski S.: Budowanie pozycji serwisu. Jakość usług. Doskonała obsługa klienta. Materiały szkoleniowe międzynarodowej sieci serwisowej Autodistribution International. AD Polska, czerwiec 2005.
 10. Olszowski S.: Elektrotechnika i elektronika samochodowa. Materiały szkoleniowe międzynarodowej sieci serwisowej Autodistribution International. AD Polska, listopad 2005
 11. Olszowski. S.: Układy Motronic. Diagnozowanie silników 1,8 20V / 20VT oraz 2,3 25V grupy VW. Materiały szkoleniowe międzynarodowej sieci serwisowej Autodistribution International. AD Polska Listopad 2005.
 12. Olszowski S.: Diagnostyka pojazdów grypy VW i Forda Galaxy. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, luty 2006.
 13. Olszowski S.: Układ bezpieczeństwa biernego. Poduszki powietrzne (Airbag/SRS) Budowa i diagnozowanie. Program Benefit. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, marzec 2006.
 14. Olszowski S.: Nowe metody diagnostyczne. Silniki wysokoprężne z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego ze sterowaniem EDC. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, kwiecień 2006.
 15. Olszowski S.: Diagnostyka czujników w pojazdach samochodowych Cz. I. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, czerwiec 2006.
 16. Olszowski S.: Budowa i diagnozowanie układów hamulcowych z systemem ABS. Układ stabilizacji toru jazdy ESP. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, czerwiec 2006.
 17. Olszowski S.: Samochodowe sieci informatyczne. Aspekt serwisowy magistrali CAN. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, sierpień 2006.
 18. Olszowski S.: Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, wrzesień 2006.
 19. Olszowski S.: Diagnostyka układów wtryskowo-zapłonowych. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, wrzesień 2006.
 20. Olszowski S.: Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Nowości techniczne. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, Październik 2006.
 21. Olszowski S.: Układy SRS Nowa uniwersalna procedura diagnostyczna. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, marzec 2007.
 22. Olszowski S.: Mechanika i elektronika układu ABS. ABS+EBV, ABS+EDS, ABS+ESBS, ABS+MSR. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska. Maj 2007.
 23. Olszowski S.: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska. Październik 2007.
 24. Olszowski S.: Budowa i diagnostyka układów bezpośredniego wtrysku benzyny o nazwach handlowych: GDI, FSI/TFSI, CGI oraz HPI. Akademia Techniki Samochodowej Autodistribution International. AD Polska, luty 2008.