Systemy oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym EGR, DPF, SCR, NOX Trap

samochody osobowe timer szkolenie 1-dniowe laptop wersja online assignment certyfikat

Na tym szkoleniu:

 • poznasz zagadnienia związane z układami ograniczającymi emisję szkodliwych składników spalin, od podstawowych układów filtrów cząstek stałych DPF czy FAP, po nowoczesne dodatkowe układy odpowiedzialne za obróbkę spalin, np. SCR
 • poznasz ideę rozwiązań obniżających emisję spalin, co pozwoli na szybkie diagnozowanie usterek skutkujących wielokrotnie uciążliwymi problemami eksploatacyjnymi i serwisowymi
 • poznasz nowoczesne, nisko i wysokociśnieniowe układy recyrkulacji spalin oraz układy z filtrem cząstek stałych wraz z dodatkowymi i nowoczesnymi rozszerzeniami
 • zdobędziesz wiedzę na temat systemów selektywnej redukcji katalitycznej SCR wykorzystującej układ wtrysku płynu AD Blue do układu wydechowego
 • poznasz budowę i zasadę działania katalizatorów tlenków azotu NOx dla pojazdów spełniających normę emisji spalin od EURO 6
 • dowiesz się jak radzić sobie z trudnymi przypadkami związanycmi z problematyką obróbki spalin w samochodach z najbardziej rygorystyczną normą czystości spalin

Wymagania:

 • to szkolenie nie ma żadnych specjalnych wymagań

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Skład spalin silnikowych
  1. Tlenek węgla CO
  2. Węglowodory HC
  3. Tlenki azotu NOx
  4. Związki siarki SOx, H2S
  5. Sadza i cząstki stałe PM
 3. Proces spalania w silniku wysokoprężnym
  1. Napełnianie cylindra
  2. Wyznaczanie masy powietrza
  3. Wyznaczanie ilości paliwa
  4. Sposoby poprawy procesu spalania
 4. Recyrkulacja spalin
  1. Recyrkulacja niskociśnieniowa
  2. Recyrkulacja wysokociśneiniowa
 5. Filtry cząstek stałych
  1. Filtry ceramiczne
  2. Filtry metalowe
  3. Eksploatacja filtra cząstek stałych
  4. Regeneracja w warunkach serwisowych
  5. Układy wspierane dodatkami do paliwa
 6. Układy pozasilnikowe zmniejszające emisję NOx
  1. Katalizatory zasobnikowe NOx
  2. Katalizator SCR

Cena netto:

 • 450 zł

Wersja online:

 1. Skład spalin silnikowych - benzyna/diesel
 2. Recyrkulacja spalin - wysoko i niskociśnieniowa
 3. Filtry cząstek stałych - budowa
 4. Problematyka sadzy i popiołu
 5. Problematyka obliczania napełnienia filtra
 6. Problematyka regeneracji
  1. regeneracja w warunkach serwisowych
  2. regeneracja serwisowa na postoju
 7. Układy wspierane dodatkami do paliwa – uzupełnienie zbiornika dodatkami katalitycznymi i problemy występujące podczas dopasowania poziomu napełnienia
 8. Katalizatory zasobnikowe NOx - działanie katalizatora zasobnikowego, odsiarczanie katalizatora
 9. Katalizator SCR - działanie układu SCR
 10. Obwody sekcji tłoczących - podgrzewania płynu, zbiorniki, pompy
 11. Obwody sekcji dozujących – wtryskiwacze, testy szczelności, testy wydajności
 12. Problematyka obsługi i wymiany podzespołów, reset napełniania

Cena wersji online netto:

 • 249 zł

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zaplanowane szkolenia

03.VI
10:00-16:00
Systemy oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym EGR, DPF, SCR, NOX Trap
laptop online drive_eta Samochody osobowe people BETiS local_phone 510 566 088

Zgłoś udział