Korelacja uszkodzeń zewnętrznych pojazdu z danymi zapisanymi w elektronicznych systemach sterowania

dla rzeczoznawców timer szkolenie 2-dniowe assignment certyfikat

Na tym szkoleniu:

 • poznasz ogólnie zagadnienia z zakresu diagnostyki komputerowej
 • wykonasz fizyczny odczyt danych zapisanych w pamięci sterowników pojazdów szkoleniowych (na życzenie istnieje też możliwość odczytu danych z pojazdów uczestników)
 • poznasz przykładowe urządzenia i interfejsy diagnostyczne stosowane przez rzeczoznawców w praktyce
 • dowiesz się jak interpretować szczegółowe parametry rejestrowanych danych - interpretacji poddawane będą protokoły z pojazdów różnych marek, uzyskane za pomocą wybranych urządzeń
 • wykonasz rzeczywistą korelację stanu pojazdu (na podstawie zdjęć) z danymi zapisanymi w protokołach
 • sporządzisz opinię techniczną w tym zakresie (na podstwie materiałów otrzymanych od prowadzącego)
 • ocenisz, czy zakres przedstawionych uszkodzeń koreluje z odczytanymi błędami i ewentualnie wskażesz zauważone nieprawidłowości
 • masz możliwość kupienia urządzeń Bosch CDR 900 oraz AXES ADW wraz z licencjami i dodatkowym osprzętem

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • laptop z oprogramowaniem do edycji tekstu, np. MS Word

Plan szkolenia:

 1. Logika zależności systemowych; Proces samodiagnozy oraz kryteria rejestracji kodów błędów w wybranych systemach sterowania
 2. Diagnostyka komputerowa w kontekście procesu odczytu danych z jednostek sterujących pojazdu
 3. Protokoły komunikacji urządzeń diagnostycznych z systemami pojazdu, problemy komunikacyjne oraz kryteria uzyskania i nawiązania komunikacji
 4. Możliwości i sposoby odczytu danych bezpośrednio z wybranych sterowników; Zależności i komplikacje bezpośredniego odczytu wynikające z zastosowanej topologii i rodzaju cyfrowej sieci transmisji danych, zależnie od marki pojazdu
 5. Wykonywanie odczytów - fizyczny pobór danych z pojazdów szkoleniowych przez uczestników za pomocą wybranych urządzeń diagnostycznych
 6. Przedstawienie wybranych protokołów odczytu danych od różnych producentów pojazdów – szczegółowa analiza i interpretacja
 7. Zestawianie rzeczywistych protokołów odczytu z konkretnymi zdarzeniami; Ocena, czy przedstawione uszkodzenia i okoliczności znajdują odzwierciedlenie w prezentowanych protokołach odczytów
 8. Samodzielna praca - analiza, interpretacja i opis otrzymanego protokołu odczytu w korelacji z zakresem i okolicznościami zdarzenia; Porównanie wniosków zawartych w sporządzonej przez uczestnika ocenie z oceną wzorcową

Cena netto:

 • 1200 zł

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zaplanowane szkolenia

Brak zaplanowanych szkoleń.

Zgłoś udział