Rozwój firmy i wdrażanie innowacji poprzez metodę Design Thinking

miękkie timer szkolenie 2-dniowe assignment certyfikat
rozwoj firmy poprzez design thinking

Opis szkolenia:

Design Thinking to wypracowane w wyniku badań naukowych podejście do rozwiązywania problemów i wdrażania innowacji, pozwalające na zwiększenie efektywności, produktywności i kreatywności działań poprzez stosowanie konkretnego, usystematyzowanego procesu. W praktyce podejście Design Thinking najczęściej wykorzystywane jest w 4 obszarach:

 1. innowacja produktu/usługi,
 2. zwiększenie efektywności rozwiązania,
 3. zmniejszenie kosztów produkcji,
 4. zwiększenie sprzedaży,
jednak w ciągu ostatnich lat szybko zaczęło znajdować zastosowanie również w innych obszarach. Obecnie z podejścia Design Thinking korzysta już ¾ największych amerykańskich firm.

Szkolenie zakłada dwudniową pracę warsztatową w interdyscyplinarnych zespołach. Pierwszy dzień poświęcony jest analizie potrzeb klientów przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które w ustrukturyzowany sposób pomogą nam zrozumieć naszych klientów i stworzyć dla nich odpowiednie rozwiązanie odpowiadające na ich potrzeby. Drugi dzień poświęcony jest planowaniu wdrożenia pomysłu, który został wypracowany poprzedniego dnia szkolenia. W jasny sposób zobrazujemy podstawowe cele, które są najbardziej istotne dla naszego biznesu, przepływy pomiędzy poszczególnymi elementami, jak również ich zależności i logikę. Na tym etapie Design Thinking powinny wypłynąć wszystkie nieścisłości związane z ewentualną niespójnością projektowanego rozwiązania.

Na tym szkoleniu:

 • poznasz metodę rozwiązywania problemów i wdrażania innowacji, którą wykorzystuje ¾ największych amerykańskich firm
 • dowiesz się jak wprowadzić niezbędne działania, które pomogą Ci w osiągnięciu zaplanowanych celów i wyników w Twojej firmie
 • dzięki poznaniu metody design thinking nauczysz się jak zredukować potencjalne niepowodzenia wdrożenia produktu lub usługi
 • zyskasz wiedzę na temat wprowadzania modyfikacji i unowocześnień we wstępnych fazach rozwoju produktu lub usługi
 • nauczysz się wnikliwej analizy biznesowej przy wykorzystaniu najskuteczniejszych narzędzi takich jak Lean Model Canvas, Business Model Canvas
 • poznasz metody badawcze, które pomogą Ci w zrozumieniu potrzeb i poznaniu perspektyw twoich klientów oraz zminimalizują ryzyko wytworzenia rozwiązania niespełniającego ich wymagań
 • poznasz narzędzia, dzięki którym w usystematyzowany sposób znajdziesz rozwiązania, począwszy od określenia problemu, realizację, aż po rozwój prototypów i wnikliwą ocenę uzyskanych efektów
 • nauczysz się grupowego procesu twórczego oraz dowiesz się jak pracować z danymi uzyskanymi podczas badań z użytkownikami, które przełożą się na konkretne, mierzalne wyniki
 • rozwiniesz kulturę partnerskiej współpracy oraz odwagę w podejmowaniu decyzji projektowych
 • nauczysz się określać najlepsze potencjalne strategie rozwoju twojego produktu lub usługi oraz dowiesz się jak definiować propozycję wartości Twojego rozwiązania tak, aby produkt czy usługa odpowiadała na potrzeby Twoich klientów
 • uzyskasz lepsze zrozumienie problemów swoich klientów poprzez zastosowanie dedykowanych narzędzi m.in. Lean Canvas
 • dowiesz się jak sprawdzić czy problem jest w ogóle wart rozwiązania i jakie rozwiązanie byłoby najskuteczniejsze dla klienta
 • zostaniesz objęty trenerską opieką poszkoleniową

Wymagania:

 • to szkolenie nie ma żadnych specjalnych wymagań

Plan szkolenia:

 1. Wstęp do Design Thinking
 2. Część warsztatowa
  1. Analiza potrzeb użytkownika
   1. Badania potrzeb
   2. Tworzenie mapy empatii
   3. Tworzenie persony
  2. Wyzwanie projektowe
   1. Tworzenie Value Proposition Canvas
   2. Technika „How might we?”
  3. Ideacja
   1. Burza mózgów
  4. Prototypowanie rozwiązania
  5. Testowanie zaprototypowanych rozwiązań
   1. Iteracja i udoskonalanie prototypów
  6. Planowanie wdrożenia
   1. MVP
   2. Customer Journey Map – identyfikacja kluczowych interakcji w obszarze klient-produkt
   3. Lean Canvas (poszukiwanie potrzeb i rozwiązań problemów klienta) lub Business Model Canvas (zaprojektowanie i zdefiniowanie modelu biznesowego) zależnie od potrzeb grupy szkoleniowej
   4. Jak mierzyć sukces MVP?
  7. Podsumowanie

Cena netto:

 • 2000 zł
Dofinansowanie KFS: przeważnie 80-100% ceny na szkolenia stacjonarne i szkolenia online

Istnieje możliwość dofinansowania dla pracodawców, ich pracowników oraz dla osób bezrobotnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w skrócie KFS), które można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Za pracodawcę uważa się podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę, natomiast pracodawcą nie jest podmiot współpracujący jedynie ze współmałżonkiem lub zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy zadzwonić do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej (Lista Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce) i dowiedzieć się:

 1. czy są dostępne dofinansowania z KFS-u (a jeśli nie, to kiedy można się ich spodziewać)
 2. czy jest jakaś orientacyjna kwota, którą można przeznaczyć na pracownika
 3. jak uzyskać to dofinansowanie
 4. do kiedy musi się odbyć szkolenie
 5. do kiedy należy złożyć ofertę i wniosek

Uwaga: dla ułatwienia przygotowaliśmy bardzo proste zestawienie miasto-terminy, tzn. jakie są terminy składania wniosków dla różnych miast i będziemy się starać uaktualniać tę stronę na bieżąco.

Wniosek o dofinansowanie trzeba wypełnić i zanieść do urzędu lub wysłać przez Internet. Do wniosku musi być załączona przygotowana przez nas oferta. Po wysłaniu kompletu dokumentów proponujemy zadzwonić do urzędu i zapytać o czas decyzji dotyczącej naszego wniosku. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany to informacja zostanie wysłana mailem lub ktoś skontaktuje się telefonicznie (zależy od Urzędu Pracy).

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto zapoznać się z "Priorytetami wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020".

Mając zaakceptowany wniosek wystarczy do nas zadzwonić - potwierdzimy termin wraz ze szczegółami dotyczącymi szkolenia.

Dofinansowanie BUR: przeważnie 50-80% ceny na szkolenia stacjonarne i szkolenia online

Istnieje możliwość dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (wszystkie województwa poza mazowieckim, podlaskim i pomorskim) oraz dla osób prywatnych (tylko województwa lubuskie, małopolskie, podkarpackie i podlaskie) zapisując się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

Jeżeli jesteś już użytkownikiem Bazy Usług Rozwojowych, możesz od razu przejść do wyszukiwarki i zapisać się na wybrane szkolenie.

Jeżeli nie, poniżej mamy kilka pomocniczych informacji.

Każde województwo ma swój własny sposób przyznawania dofinansowania, ale jest pewna ogólna zasada postępowania.

 1. Wejdź na sekcję strony Bazy Usług Rozwojowych dotyczącą dofinansowania i w dolnej części strony ("PODMIOTOWE SYSTEMY FINANSOWANIA") wybierz województwo, w którym zarejestrowana jest Twoja firma, lub w którym się uczysz/mieszkasz, jeśli jesteś osobą prywatną.
 2. Znajdź operatora obsługującego właściwy obszar, zadzwoń do niego i zapytaj jak uzyskać dofinansowanie. Na pewno konieczne będzie:
  • podpisanie umowy z operatorem regionalnym,
  • założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych.
 3. Zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych podając ustalony z operatorem nr "ID Wsparcia".
 4. Jeśli interesujące Cię szkolenie nie jest zaplanowane w Bazie Usług Rozwojowych, zadzwoń do nas na nr (+48) 510 566 088 i powiedz, że chciałbyś zapisać się na wybrane szkolenie. Ustalimy termin szkolenia i zaplanujemy go w Bazie Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie może otrzymać każdy spełniający powyższe warunki (rozmiar przedsiębiorstwa i województwo) i jest to możliwe do momentu, kiedy operatorom regionalnym skończą się przyznane środki unijne.

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zaplanowane szkolenia

Brak zaplanowanych szkoleń.

Zgłoś udział