Nowoczesne układy bezpośredniego wtrysku benzyny i oleju napędowego w kontekście procedur diagnozy, obsługi i oceny

dla rzeczoznawców timer szkolenie 1-dniowe assignment certyfikat

Na tym szkoleniu:

 • poznasz budowę oraz zasadę działania nowoczesnych układów bezpośredniego wtrysku paliwa oraz ich konfiguracje
 • poznasz podstawowe metody diagnostyczne i procedury obsługi wysokociśnieniowych układów paliwowych
 • poznasz przyczyny spotykanych w praktyce uszkodzeń oraz możliwości indywidualnej oceny poszczególnych komponentów aparatury wtryskowej
 • poznaz logikę powiązań przyczynowo-skutkowych podczas oceny zakresu i przyczyn uszkodzeń poszczególnych elementów układu paliwowego

Wymagania:

 • to szkolenie nie ma żadnych specjalnych wymagań

Plan szkolenia:

 1. Podział układów bezpośredniego wtrysku benzyny TSI/TFSI/CGI/EcoBoost/THP itd.
 2. BHP postępowania w podstawowej ocenie organoleptycznej układów sterowania
 3. Budowa i zależności poszczególnych elementów składowych systemu
  1. układ niskociśnieniowy
  2. układ wysokociśnieniowy
 4. Algorytm i ogólne metody weryfikacji niesprawności poszczególnych elementów składowych układu sterowania
 5. Przykłady usterek bezpośredniego wtrysku benzyny oraz błędów obsługowych stanowiących znaczący udział w opiniach i ekspertyzach sądowych
 6. Diagnoza w oparciu o objawy i problemy eksploatacyjne z uwzględnieniem procedur naprawczych
 7. Podział układów bezpośredniego wtrysku oleju napędowego CR zależnie od generacji oraz producentów systemów (Bosch, Delphi)
 8. Ogólne zależności i budowa głównych elementów układu sterowania zależnie od producenta systemu
 9. Przykłady usterek systemów CR oraz błędów obsługowych stanowiących znaczący udział w opiniach i ekspertyzach sądowych
 10. Diagnoza CR w oparciu o objawy i problemy eksploatacyjne w zestawieniu z wymaganiami proceduralnymi i stosowaną praktyką
 11. Przedstawienie potencjalnych przedmiotów oceny w kontekście przyczyna - skutek
 12. Dyskusja, analiza przypadków

Cena netto:

 • 600 zł

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zaplanowane szkolenia

Brak zaplanowanych szkoleń.

Zgłoś udział