CDIF/3 w praktyce serwisowej poziom 1 - diagnoza szeregowa, podstawy

samochody osobowe timer szkolenie 1-dniowe assignment certyfikat

Na tym szkoleniu:

 • dowiesz się o wyposażeniu, instalacji, wsparciu technicznym i zasadach obowiązujących w systemie CDIF/3
 • poznasz wszystkie funkcje systemu CDIF/3, m.in. oscyloskop, generator, sterownik, rejestrator i menadżer serwisowy
 • dowiesz się jak korzystać z informacji zawartych w systemie diagnostycznym
 • dowiesz się jak działa komunikacja z samochodem na przykładzie różnych marek i modeli samochodów
 • nauczysz się jak używać okablowania związanego ze sterownikiem, generatorem i oscyloskopem we właściwy sposób

Wymagania:

 • to szkolenie nie ma żadnych specjalnych wymagań

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie, wymagania sprzętowe
  1. Określenie minimum sprzętowego oraz programowego
  2. Instalacja aktualizacji oprogramowania
  3. Tworzenie protokołów diagnozy
  4. Tworzenie i wysyłanie rejestrów pracy
  5. Rozwiązywanie problemów technicznych urządzenia CDIF/3
 2. Diagnostyka szeregowa - opis podstawowych funkcji testera
  1. Identyfikacja systemu
  2. Odczyt i interpretacja kodu usterek
  3. Parametry bieżące
  4. Testy elementów wykonawczych
  5. Adaptacje
  6. Możliwości kodowania wariantów
  7. Odczyt i adaptacja sterownika PSG5
 3. Problemy komunikacyjne w diagnostyce samochodowej
  1. Identyfikacja systemów sterowania
  2. Metody rozpoznawania architektury sieci komunikacyjnej CAN
  3. Protokoły transmisji danych i standardy komunikacyjne stosowane w motoryzacji
  4. Metody szybkiego rozpoznawania i rozwiązywania problemów komunikacyjnych
  5. Interpretacja i wyszukiwanie błędów komunikacyjnych
  6. Ocena parametrów rzeczywistych w diagnostyce systemu sterowania
 4. Sterownik elementów wykonawczych
  1. Obsługa funkcji sterownika dla elementów wykonawczych - zakres podstawowy
  2. Zastosowanie sterownika w praktyce, prezentacja możliwości sterowania elementem nastawczym
 5. Oscyloskop
  1. Nauka obsługi oscyloskopu i funkcji podstawowych
  2. Możliwości rozszerzeń funkcji w oscyloskopie
  3. Wykorzystanie oscyloskopu do pomiarów z użyciem sond ekranowanych i cęgów prądowych
  4. Przykłady wykorzystania oscyloskopu w praktyce – zakres podstawowy
 6. Funkcja generatora sygnału
  1. Obsługa pulpitu sterującego generatora
  2. Przykłady wykorzystania generatora w praktyce – zakres podstawowy
 7. Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
  1. Konfiguracja systemu bezprzewodowej transmisji danych
  2. Diagnostyka pojazdów z użyciem komunikacji bezprzewodowej
 8. Instalacja oprogramowania w środowisku Android (smartfon, tablet)

Cena netto:

 • 450 zł

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zaplanowane szkolenia

Brak zaplanowanych szkoleń.

Zgłoś udział