Sprzedaż licencji szkoleniowych

Licencja S1 500 zł
Korzystanie z treści brzmienia tematu szkoleniowego w całości lub części (płatne od każdego prowadzonego szkolenia)

Licencja S2 800 zł
Wykorzystanie części zakresu merytorycznego szkolenia (płatne od każdego prowadzonego szkolenia)

Licencja S3 1000 zł
Prowadzenie szkolenia wg opisu S1+S2 (płatne od każdego prowadzonego szkolenia)