Badania płynów eksploatacyjnych

Ceny (netto) dotyczą kompletu badań jednej próbki.

Badanie oleju napędowego 1182 zł
 • lepkość kinematyczna w 40°C
 • działanie korodujące na miedź
 • temperatura zapłonu
 • gęstość
 • zawartość wody
 • zawartość siarki
 • skład frakcyjny metodą destylacji normalnej
Badanie olejów smarowych (lub przemysłowych) 1529 zł
 • lepkość kinematyczna w 40°C
 • wskaźnik lepkości
 • gęstość
 • temperatura zapłonu
 • rezerwa alkaliczna
 • liczba kwasowa
 • smarność met. czterokulową
 • temperatura mętnienia
 • odporność oksydacyjna w bombie rotacyjnej
Badanie smarów plastycznych 2824 zł
 • konsystencja
 • lepkość dynamiczna
 • właściwości przeciwkorozyjne met. dynamiczną
 • stabilność mechaniczna
 • temperatura kroplenia
 • smarność metodą czterokulową