Korelacja uszkodzeń zewnętrznych pojazdu z danymi zapisanymi w elektronicznych systemach sterowania

dla rzeczoznawców timer szkolenie 2-dniowe assignment certyfikat
korelacja stanu z danymi

Opis szkolenia:

Współczesne pojazdy wyposażone są w ogromną ilość sterowników, przez co często nazywane są „jeżdżącymi komputerami”. W sytuacji, kiedy zostanie wykryta niesprawność, w nieulotnej pamięci sterownika zapisywany zostaje odpowiedni kod błędu. Często jednostki sterujące udostępniają dodatkowe parametry szczegółowe rejestracji poszczególnych błędów, tzw. zamrożoną ramkę danych, z której można odczytać np. kiedy, przy jakim przebiegu, prędkości, temperaturze czy obciążeniu doszło do zapisu konkretnego kodu błędu. Na podstawie zrealizowanych odczytów i diagnostyki układu można określić np. stan pojazdu przed zdarzeniem, zakres uszkodzeń powstałych podczas rozpatrywanego zdarzenia czy nawet potwierdzić bądź podważyć fakt zaistnienia zdarzenia. Dowody elektroniczne dają obiektywną, niepodważalną możliwość oceny konkretnego zdarzenia w kontekście, co się rzeczywiście wydarzyło i jaki zakres uszkodzeń powstał w danej chwili. Na szkoleniu omawiane są ogólnie zagadnienia z zakresu diagnostyki komputerowej. Uczestnicy mają szansę wykonać rzeczywisty odczyt pamięci sterowników pojazdów szkoleniowych, zapoznają się z przykładowymi urządzeniami i interfejsami diagnostycznymi w praktyce. Ogromną wartością szkolenia jest przedstawienie i interpretacja protokołów odczytu popularnych producentów pojazdów, gdzie uczestnicy mogą się zapoznać z zakresem danych udostępnionych do odczytu, zależnie od marki czy generacji sterownika. W zestawieniu z uszkodzeniami oraz deklarowanymi okolicznościami zdarzenia, odczytane z elektronicznych systemów dane stanowią nieocenioną pomoc podczas pracy rzeczoznawcy samochodowego czy biegłego sądowego.

Na tym szkoleniu:

 • poznasz ogólnie zagadnienia z zakresu diagnostyki komputerowej
 • wykonasz fizyczny odczyt danych zapisanych w pamięci sterowników pojazdów szkoleniowych (na życzenie istnieje też możliwość odczytu danych z pojazdów uczestników)
 • poznasz przykładowe urządzenia i interfejsy diagnostyczne stosowane przez rzeczoznawców w praktyce
 • dowiesz się jak interpretować szczegółowe parametry rejestrowanych danych - interpretacji poddawane będą protokoły z pojazdów różnych marek, uzyskane za pomocą wybranych urządzeń
 • wykonasz rzeczywistą korelację stanu pojazdu (na podstawie zdjęć) z danymi zapisanymi w protokołach
 • sporządzisz opinię techniczną w tym zakresie (na podstawie materiałów otrzymanych od prowadzącego)
 • ocenisz, czy zakres przedstawionych uszkodzeń koreluje z odczytanymi błędami i ewentualnie wskażesz zauważone nieprawidłowości

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • laptop z oprogramowaniem do edycji tekstu, np. MS Word

Plan szkolenia:

 1. Logika zależności systemowych; Proces samodiagnozy oraz kryteria rejestracji kodów błędów w wybranych systemach sterowania
 2. Diagnostyka komputerowa w kontekście procesu odczytu danych z jednostek sterujących pojazdu
 3. Protokoły komunikacji urządzeń diagnostycznych z systemami pojazdu, problemy komunikacyjne oraz kryteria uzyskania i nawiązania komunikacji
 4. Możliwości i sposoby odczytu danych bezpośrednio z wybranych sterowników; Zależności i komplikacje bezpośredniego odczytu wynikające z zastosowanej topologii i rodzaju cyfrowej sieci transmisji danych, zależnie od marki pojazdu
 5. Wykonywanie odczytów - fizyczny pobór danych z pojazdów szkoleniowych przez uczestników za pomocą wybranych urządzeń diagnostycznych
 6. Przedstawienie wybranych protokołów odczytu danych od różnych producentów pojazdów – szczegółowa analiza i interpretacja
 7. Zestawianie rzeczywistych protokołów odczytu z konkretnymi zdarzeniami; Ocena, czy przedstawione uszkodzenia i okoliczności znajdują odzwierciedlenie w prezentowanych protokołach odczytów
 8. Samodzielna praca - analiza, interpretacja i opis otrzymanego protokołu odczytu w korelacji z zakresem i okolicznościami zdarzenia; Porównanie wniosków zawartych w sporządzonej przez uczestnika ocenie z oceną wzorcową

Cena netto:

 • 1600 zł
Dofinansowanie KFS: przeważnie 80-100% ceny na szkolenia stacjonarne i szkolenia online

Istnieje możliwość dofinansowania dla pracodawców, ich pracowników oraz dla osób bezrobotnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w skrócie KFS), które można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Za pracodawcę uważa się podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę, natomiast pracodawcą nie jest podmiot współpracujący jedynie ze współmałżonkiem lub zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy zadzwonić do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej (Lista Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce) i dowiedzieć się:

 1. czy są dostępne dofinansowania z KFS-u (a jeśli nie, to kiedy można się ich spodziewać)
 2. czy jest jakaś orientacyjna kwota, którą można przeznaczyć na pracownika
 3. jak uzyskać to dofinansowanie
 4. do kiedy musi się odbyć szkolenie
 5. do kiedy należy złożyć ofertę i wniosek

Uwaga: dla ułatwienia przygotowaliśmy bardzo proste zestawienie miasto-terminy, tzn. jakie są terminy składania wniosków dla różnych miast i będziemy się starać uaktualniać tę stronę na bieżąco.

Wniosek o dofinansowanie trzeba wypełnić i zanieść do urzędu lub wysłać przez Internet. Do wniosku musi być załączona przygotowana przez nas oferta. Po wysłaniu kompletu dokumentów proponujemy zadzwonić do urzędu i zapytać o czas decyzji dotyczącej naszego wniosku. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany to informacja zostanie wysłana mailem lub ktoś skontaktuje się telefonicznie (zależy od Urzędu Pracy).

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto zapoznać się z "Priorytetami wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020".

Mając zaakceptowany wniosek wystarczy do nas zadzwonić - potwierdzimy termin wraz ze szczegółami dotyczącymi szkolenia.

Dofinansowanie BUR: przeważnie 50-80% ceny na szkolenia stacjonarne i szkolenia online

Istnieje możliwość dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (wszystkie województwa poza mazowieckim, podlaskim i pomorskim) oraz dla osób prywatnych (tylko województwa lubuskie, małopolskie, podkarpackie i podlaskie) zapisując się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

Jeżeli jesteś już użytkownikiem Bazy Usług Rozwojowych, możesz od razu przejść do wyszukiwarki i zapisać się na wybrane szkolenie.

Jeżeli nie, poniżej mamy kilka pomocniczych informacji.

Każde województwo ma swój własny sposób przyznawania dofinansowania, ale jest pewna ogólna zasada postępowania.

 1. Wejdź na sekcję strony Bazy Usług Rozwojowych dotyczącą dofinansowania i w dolnej części strony ("PODMIOTOWE SYSTEMY FINANSOWANIA") wybierz województwo, w którym zarejestrowana jest Twoja firma, lub w którym się uczysz/mieszkasz, jeśli jesteś osobą prywatną.
 2. Znajdź operatora obsługującego właściwy obszar, zadzwoń do niego i zapytaj jak uzyskać dofinansowanie. Na pewno konieczne będzie:
  • podpisanie umowy z operatorem regionalnym,
  • założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych.
 3. Zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych podając ustalony z operatorem nr "ID Wsparcia".
 4. Jeśli interesujące Cię szkolenie nie jest zaplanowane w Bazie Usług Rozwojowych, zadzwoń do nas na nr (+48) 510 566 088 i powiedz, że chciałbyś zapisać się na wybrane szkolenie. Ustalimy termin szkolenia i zaplanujemy go w Bazie Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie może otrzymać każdy spełniający powyższe warunki (rozmiar przedsiębiorstwa i województwo) i jest to możliwe do momentu, kiedy operatorom regionalnym skończą się przyznane środki unijne.

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zaplanowane szkolenia

Brak zaplanowanych szkoleń.

Zgłoś udział