Terminarz szkoleń

Szkolenia

Zarządzanie serwisem samochodowym I

Zarządzanie serwisem samochodowym I

Szkolenia miękkie
Zgłoszenia internetowe, 26.03.2019, Wrocław, Inter Cars

Szkolenie przeznaczone dla osób mających kontakt z klientami, które m.in. pośredniczą w procesie naprawy, konsultują zakres prac i finalnie rozliczają usługę. Wyróżnij się i bądź zauważony. W okresie przewagi podarzy nad popytem należy usystematyzować i co najważniejsze zrozumieć proces pozyskiwania klientów, ich profesjonalnej obsługi, która umożliwi tworzenie długofalowych i perspektywicznych relacji partnerskich, a tym samym swobodę organizacji, planowania prac i rozwoju firmy. Według badań ponad 70% kierowców uważa, że warsztaty samochodowe prezentują ten sam poziom techniczny. Jak zatem podejmują decyzję o wyborze tego odpowiedniego warsztatu naprawczego?

Na szkoleniu zostanie wyjaśniony proces decyzyjny klienta, poszczególne etapy tego procesu, budowanie wizerunku i profesjonalizmu firmy na każdej płaszczyźnie postrzegania. Doświadczenia prowadzącego w zakresie uruchamiania, tworzenia i prowadzenia serwisów samochodowych, pozwolą na zwiększenie efektywności i skuteczności pracy, poprzez przekazanie praktycznych, skutecznych i sprawdzonych metod zarządzania i organizacji. Po ich zastosowaniu i zrozumieniu wzrośnie jakość i komfort pracy, spokój organizacyjny i co najważniejsze wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego, którym dysponuje firma.

zobacz
Szkolenie z klimatyzacji wg przepisów nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Szkolenie z klimatyzacji wg przepisów nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Zgłoszenia internetowe, 28.03.2019, Radom (szkolenie dwudniowe 28-29.03.2019)

Szkolenie kończy się uprawnieniami do obsługi serwisowej klimatyzacji wg art. 37 ust. 1 ww. ustawy.

SZKOLENIE DWUDNIOWE !

zobacz
Zarządzanie serwisem samochodowym I

Zarządzanie serwisem samochodowym I

Szkolenia miękkie
Zgłoszenia internetowe, 28.03.2019, Wrocław, Inter Cars

Szkolenie przeznaczone dla osób mających kontakt z klientami, które m.in. pośredniczą w procesie naprawy, konsultują zakres prac i finalnie rozliczają usługę. Wyróżnij się i bądź zauważony. W okresie przewagi podarzy nad popytem należy usystematyzować i co najważniejsze zrozumieć proces pozyskiwania klientów, ich profesjonalnej obsługi, która umożliwi tworzenie długofalowych i perspektywicznych relacji partnerskich, a tym samym swobodę organizacji, planowania prac i rozwoju firmy. Według badań ponad 70% kierowców uważa, że warsztaty samochodowe prezentują ten sam poziom techniczny. Jak zatem podejmują decyzję o wyborze tego odpowiedniego warsztatu naprawczego?

Na szkoleniu zostanie wyjaśniony proces decyzyjny klienta, poszczególne etapy tego procesu, budowanie wizerunku i profesjonalizmu firmy na każdej płaszczyźnie postrzegania. Doświadczenia prowadzącego w zakresie uruchamiania, tworzenia i prowadzenia serwisów samochodowych, pozwolą na zwiększenie efektywności i skuteczności pracy, poprzez przekazanie praktycznych, skutecznych i sprawdzonych metod zarządzania i organizacji. Po ich zastosowaniu i zrozumieniu wzrośnie jakość i komfort pracy, spokój organizacyjny i co najważniejsze wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego, którym dysponuje firma.

zobacz
Automatyczne skrzynie biegów, budowa, diagnostyka i obsługa cz. I

Automatyczne skrzynie biegów, budowa, diagnostyka i obsługa cz. I

Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Zgłoszenia internetowe, 03.04.2019, Radom

Na szkoleniu uczestnicy poznają budowę i zasadę działania klasycznej, stopniowej automatycznej skrzyni biegów. Omawiane są procedury serwisowe i obsługowe związane z automatycznymi skrzyniami biegów. Na elementach demonstracyjnych prezentowane są możliwe, występujące w praktyce uszkodzenia oraz sposoby ich naprawy. Podczas praktycznej rozbiórki na części pierwsze i ponownym montażu skrzyni biegów uczestnicy ugruntowują swoją wiedzę z zakresu budowy oraz poznają procedury napraw automatycznych skrzyń biegów, dowiadując się na co należy zwrócić szczególną uwagę.

zobacz
Automatyczne skrzynie biegów cz. II: CVT, DSG 6 i DSG 7

Automatyczne skrzynie biegów cz. II: CVT, DSG 6 i DSG 7

Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Zgłoszenia internetowe, 04.04.2019, Radom

Na szkoleniu uczestnicy poznają budowę i zasadę działania przedmiotowych skrzyń biegów.
W praktyczny i przystępny sposób zdobędą umiejętności z zakresu wymiany zespołu podwójnego sprzęgła. Na elementach demonstracyjnych prezentowane są możliwe, występujące w praktyce uszkodzenia oraz sposoby ich weryfikacji i naprawy.

zobacz
Oscyloskop w praktyce warsztatowej

Oscyloskop w praktyce warsztatowej

Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Zgłoszenia internetowe, 05.04.2019, Radom

Szkolenie jest przeznaczone dla mechaników i elektryków zajmujących się diagnostyką współczesnych systemów sterowania. Oscyloskop umożliwia kompleksową diagnostykę oraz obsługę nowoczesnych pojazdów. Naucz się wykorzystywać swoje urządzenie efektywnie i w pełnym zakresie.

Tematyka szkolenia pozwoli na poznanie podstawowych funkcji oscyloskopu, co ograniczy obawy związane z jego użytkowaniem. Dodatkową zaletą będzie kwestia doboru urządzenia do własnych potrzeb. Pomocne, niezbędne funkcje z uwagi na ogromny wachlarz różnych opcji do wyboru w szerokiej rozbieżności cenowej. Wiedza nabyta podczas szkolenia z pewnością ułatwi nam wybór właściwego urządzenia, które będzie dopasowane do naszych indywidualnych oczekiwań.

Jeżeli już posiadasz urządzenie w warsztacie, które nie jest używane ze względu na obawy czy brak niezbędnej wiedzy, skorzystaj z wiedzy trenera i używaj swojego urządzenia podczas szkolenia. Dodatkową wartością będzie zapoznanie się z innowacyjnymi, praktycznymi sondami pomiarowymi oraz przystawkami, które pomogą rozbudować zakres możliwości Twojego urządzenia.

Nie zwlekaj, wykonaj kolejny krok w kierunku skutecznej i szybkiej diagnozy. Określenie źródła problemu to moc, samo usunięcie problemu czy wymiana uszkodzonego podzespołu to tylko formalność.

zobacz
Układy hamulcowe z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR

Układy hamulcowe z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR

Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Zgłoszenia internetowe, 10.04.2019, Łódź, Elit Polska

Nowoczesne układy hamulcowe z elektronicznym sterowaniem to standard w obecnych pojazdach. Wymagają szczególnej troski, regularnej obsługi, a przede wszystkim świadomego personelu technicznego, który potrafi skutecznie i właściwie podejmować działania profilaktyczne, obsługowe oraz naprawcze. Rutynowe podejście często kończy się dodatkowymi problemami, wydłużeniem czasu obsługi oraz generowaniem niepotrzebnych kosztów. Na szkoleniu poznasz rodzaje układów, metody i procedury obsługi. Poznasz zasadę działania i zależności elementów mających wpływ na skuteczność hamowania i komfort użytkowania, z uwzględnieniem aspektów doboru komponentów eksploatacyjnych i odpowiedzialności za usługę.

zobacz
Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator.

Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator.

Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Zgłoszenia internetowe, 18.04.2019, Radom

Szkolenie to jest skierowanie do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z urządzeniem CDIF/3 lub planują jego zakup. W ramach szkolenia poruszane są kwestie związane z wyposażeniem, instalacją, wsparciem technicznym i zasadami obowiązującymi w tym systemie. Dodatkowo omawiane są szczegółowo funkcje urządzenia, włącznie z oscyloskopem, generatorem, sterownikiem, rejestratorem i menadżerem serwisowym. Na szkoleniu dowiesz się jak efektywnie wykorzystywać możliwości urządzenia oraz w jaki sposób realizowana jest komunikacja z systemami pojazdów różnych marek i jak radzić sobie z ewentualnymi problemami komunikacyjnymi.

zobacz
Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator cz. II

Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator cz. II

Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Zgłoszenia internetowe, 19.04.2019, Radom

Szkolenie przeznaczone dla bardziej zaawansowanych użytkowników, chcących poznać możliwości programu w rozszerzonej wersji EXPERT wyposażonej w generator, sterownik oraz oscyloskop. Na szkoleniu poznasz możliwości komunikacji bezpośredniej ze sterownikiem, poza samochodem w podłączeniu „na stole”. Dodatkowo, przy wykorzystaniu funkcji testera, poznasz możliwości wykorzystania generatora oraz sterownika i będziesz w stanie emulować sygnały wejściowe do sterownika sprawdzając poprawność jego funkcjonowania. Wykorzystanie testera umożliwia dodatkowo sprawdzenie obwodów wyjściowych jednostki sterującej oraz sprawdzenie elementów wykonawczych, wymontowanych lub zamontowanych w samochodzie, niezależnie od udziału sterownika silnika. Na szkoleniu nie zabraknie również informacji na temat funkcjonowania magistrali CAN i przeprowadzania diagnozy sieci komunikacyjnych z użyciem oscyloskopu.

zobacz
Zarządzanie serwisem samochodowym II: Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (I)

Zarządzanie serwisem samochodowym II: Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (I)

Szkolenia miękkie
Zgłoszenia internetowe, 30.04.2019, Wrocław, Inter Cars

Szkolenie przeznaczone dla osób mających kontakt z klientem i organizujących pracę warsztatu samochodowego. W obszarze usług świadomość i roszczeniowość społeczeństwa, a tym samym odpowiedzialność usługodawcy wzrasta. Podejmuj decyzje i działania warsztatu ze świadomością ewentualnych konsekwencji, skutecznie zabezpiecz się na wypadek nieuczciwych klientów, którzy bezwzględnie wykorzystują uczciwość, ugodowość, niechęć do konfliktów czy coraz częściej nieświadomość usługodawcy.  Na szkoleniu otrzymasz niezbędne narzędzia do realnego zabezpieczenia warsztatu, przykładowy regulamin pracy – podparty odpowiednimi przepisami prawa, wzór zlecenia serwisowego. Dodatkową wartością będzie wiedza i konkretne przepisy dotyczące możliwości warsztatów niezależnych w zakresie obsługi samochodów nowych/gwarancyjnych oraz analiza przykładowych, rzeczywistych, zakończonych opinii oraz ekspertyz technicznych, które uwiarygodnią powszechny konflikt interesów na granicy usługodawca – usługobiorca.

zobacz