Szkolenia

Szkolenia

Odpowiedzialność prawna i finansowa za wykonywane naprawy przy pojazdach samochodowych w świetle obowiązujących przepisów prawa

Odpowiedzialność prawna i finansowa za wykonywane naprawy przy pojazdach samochodowych w świetle obowiązujących przepisów prawa

Szkolenia miękkie

Na szkoleniu omawiane są aktualne rozwiązania wymuszane przez przepisy prawa stosowane podczas naprawy pojazdów, skutki zaniedbań w przypadku pominięcia przepisów. Dodatkową wartością będzie określenie przykładowej, poprawnej dokumentacji serwisowej oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa do ochrony własnej działalności.

zobacz
Kontrola organów państwowych w serwisie samochodowym: PIS, PIP, WOIOŚ, UOKiK, PSP, UDT, ZAiKS, Poczta Polska, kontrola oprogramowania.

Kontrola organów państwowych w serwisie samochodowym: PIS, PIP, WOIOŚ, UOKiK, PSP, UDT, ZAiKS, Poczta Polska, kontrola oprogramowania.

Szkolenia miękkie

Szkolenie dwudniowe

Na szkoleniu przedstawiane są procedury i możliwości przygotowania do kontroli, najczęstsze nieprawidłowości w warsztacie samochodowym oraz sposoby wyeliminowania lub zminimalizowania odpowiedzialności podczas kontroli. Dodatkowym atutem będą realne, przykładowe kontrole przeprowadzane w przedsiębiorstwach usługowych.

zobacz
Zarządzanie serwisem samochodowym I

Zarządzanie serwisem samochodowym I

Szkolenia miękkie

Szkolenie przeznaczone dla osób mających kontakt z klientami, które m.in. pośredniczą w procesie naprawy, konsultują zakres prac i finalnie rozliczają usługę. Wyróżnij się i bądź zauważony. W okresie przewagi podarzy nad popytem należy usystematyzować i co najważniejsze zrozumieć proces pozyskiwania klientów, ich profesjonalnej obsługi, która umożliwi tworzenie długofalowych i perspektywicznych relacji partnerskich, a tym samym swobodę organizacji, planowania prac i rozwoju firmy. Według badań ponad 70% kierowców uważa, że warsztaty samochodowe prezentują ten sam poziom techniczny. Jak zatem podejmują decyzję o wyborze tego odpowiedniego warsztatu naprawczego?

Na szkoleniu zostanie wyjaśniony proces decyzyjny klienta, poszczególne etapy tego procesu, budowanie wizerunku i profesjonalizmu firmy na każdej płaszczyźnie postrzegania. Doświadczenia prowadzącego w zakresie uruchamiania, tworzenia i prowadzenia serwisów samochodowych, pozwolą na zwiększenie efektywności i skuteczności pracy, poprzez przekazanie praktycznych, skutecznych i sprawdzonych metod zarządzania i organizacji. Po ich zastosowaniu i zrozumieniu wzrośnie jakość i komfort pracy, spokój organizacyjny i co najważniejsze wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego, którym dysponuje firma.

zobacz
Zarządzanie serwisem samochodowym II: Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (I)

Zarządzanie serwisem samochodowym II: Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (I)

Szkolenia miękkie

Szkolenie przeznaczone dla osób mających kontakt z klientem i organizujących pracę warsztatu samochodowego. W obszarze usług świadomość i roszczeniowość społeczeństwa, a tym samym odpowiedzialność usługodawcy wzrasta. Podejmuj decyzje i działania warsztatu ze świadomością ewentualnych konsekwencji, skutecznie zabezpiecz się na wypadek nieuczciwych klientów, którzy bezwzględnie wykorzystują uczciwość, ugodowość, niechęć do konfliktów czy coraz częściej nieświadomość usługodawcy.  Na szkoleniu otrzymasz niezbędne narzędzia do realnego zabezpieczenia warsztatu, przykładowy regulamin pracy – podparty odpowiednimi przepisami prawa, wzór zlecenia serwisowego. Dodatkową wartością będzie wiedza i konkretne przepisy dotyczące możliwości warsztatów niezależnych w zakresie obsługi samochodów nowych/gwarancyjnych oraz analiza przykładowych, rzeczywistych, zakończonych opinii oraz ekspertyz technicznych, które uwiarygodnią powszechny konflikt interesów na granicy usługodawca – usługobiorca.

zobacz
Zarządzanie serwisem samochodowym III. Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (II): gwarancja, rękojmia.

Zarządzanie serwisem samochodowym III. Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (II): gwarancja, rękojmia.

Szkolenia miękkie

Na szkoleniu omawiane są aspekty odpowiedzialności serwisu za wady wykonanej usługi. Uświadomienie zakresu i okresu odpowiedzialności oraz możliwe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowym atutem będą rzeczywiste przykłady rozwiązań właściwego stosowania przepisów do ochrony działalności gospodarczej.

zobacz
Otoczenie usługi serwisowej (szkolenie dwudniowe)

Otoczenie usługi serwisowej (szkolenie dwudniowe)

Szkolenia miękkie

Otoczenie usługi serwisowej (szkolenie dwudniowe) przeznaczone jest dla osób upoważnionych do rozmowy z klientem: właściciela/dyrektora, kierownika serwisu, doradcy technicznego oraz koordynatora pracy serwisu.

zobacz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń
Sławomir Olszowski
ul. Mireckiego 12 lok. 8
26-600 Radom
tel.: 48 331 40 60

Europejski Ośrodek Szkolenia Rzeczoznawców
ul. Olszynowa 23
26-600 Radom
tel.: 510 566 088
Pn. - Pt.: 08:00-16:00

biuro@eksperty-szkolenia.pl