Szkolenia

Zarządzanie serwisem samochodowym II: Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (I)

Kategoria
 • Szkolenia miękkie
Organizator
 • Zgłoszenia internetowe

Zarządzanie serwisem samochodowym II: Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (I)

 1. System zarządzania jakością
  • Kryteria dotyczące jakości
  • Użyteczne środki pomocnicze
 2. Organizacja i planowanie
  • Zasada Pareto
  • Zasada Eisenhowera
 3. Zarządzanie czasem serwisowym
 4. Pieczęcie serwisowe z uwzględnieniem przepisów unijnych MVBER
 5. Przepisy prawa, a usługa serwisowa
 6. Zlecenie serwisowe w korelacji z odpowiedzialnością dopuszczenia pojazdu do ruchu
 7. Wzór zlecenia serwisowego
 8. Regulamin pracy serwisu
 9. Polityka jakości
 10. Przyjęcie klienta w serwisie
  • Wywiad usterkowo-serwisowy
 11. Ankieta satysfakcji klienta
 12. Uwarunkowania prawne i wymogi rynku motoryzacyjnego
  • Serwis niezależny - obsługa samochodów w okresie gwarancji
 13. Kiedy w serwisie do rozliczeń stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia
 14. Kiedy w serwisie do rozliczeń stosuje się przepisy umowy o dzieło
 15. Kiedy samochód może stanowić zabezpieczenie w poczet zapłaty za wykonaną usługę
 16. Części używane, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko naturalne
 17. Przykłady rzeczywistych opinii sądowych w sprawach o błędy serwisowe

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zgłoś udział