Szkolenia

Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator.

Kategoria
 • Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Organizator
 • Zgłoszenia internetowe

Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator.

 1. Wprowadzenie, wymagania sprzętowe
  • Określenie minimum sprzętowego oraz programowego
  • Instalacja aktualizacji oprogramowania
  • Tworzenie protokołów diagnozy
  • Tworzenie i wysyłanie rejestrów pracy
  • Rozwiązywanie problemów technicznych urządzenia CDIF3
 2. Diagnostyka szeregowa: opis podstawowych funkcji testera
  • Identyfikacja systemu
  • Odczyt i interpretacja kodu usterek
  • Parametry bieżące
  • Testy elementów wykonawczych
  • Adaptacje
  • Możliwości kodowania wariantów
  • Odczyt i adaptacja sterownika PSG5
 3. Problemy komunikacyjne w diagnostyce samochodowej
  • Identyfikacja systemów sterowania
  • Metody rozpoznawania architektury sieci komunikacyjnej CAN
  • Protokoły transmisji danych i standardy komunikacyjne stosowane w motoryzacji
  • Metody szybkiego rozpoznawania i rozwiązywania problemów komunikacyjnych
  • Interpretacja i wyszukiwanie błędów komunikacyjnych
  • Ocena parametrów rzeczywistych w diagnostyce systemu sterowania
 4. Sterownik elementów wykonawczych
  • Obsługa funkcji sterownika dla elementów wykonawczych - zakres podstawowy
  • Zastosowanie sterownika w praktyce, prezentacja możliwości sterowania elementem nastawczym
 5. Oscyloskop
  • Nauka obsługi oscyloskopu i funkcji podstawowych
  • Możliwości rozszerzeń funkcji w oscyloskopie
  • Wykorzystanie oscyloskopu do pomiarów z użyciem sond ekranowanych i cęgów prądowych
  • Przykłady wykorzystania oscyloskopu w praktyce – zakres podstawowy
 6. Funkcja generatora sygnału
  • Obsługa pulpitu sterującego generatora
  • Przykłady wykorzystania generatora w praktyce – zakres podstawowy
 7. Połączenie bezprzewodowe Wi - Fi
  • Konfiguracja systemu bezprzewodowej transmisji danych
  • Diagnostyka pojazdów z użyciem komunikacji bezprzewodowej
 8. Instalacja oprogramowania w środowisku Android (smartfon, tablet)

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zgłoś udział