Szkolenia

Szkolenie techniczne z zakresu systemów bezpieczeństwa SRS / AirBag – dla rzeczoznawców i biegłych sądowych

Kategoria
 • Szkolenia dla rzeczoznawców samochodowych i kandydatów
Organizator
 • Zgłoszenia internetowe

Szkolenie techniczne z zakresu systemów bezpieczeństwa SRS / AirBag – dla rzeczoznawców i biegłych sądowych

 1. Systemy bezpieczeństwa biernego – zależności międzysystemowe
 2. Budowa i rodzaje elementów układu poduszek gazowych. Rozmieszczenie i możliwości lokalizacji komponentów
  • Sterownik poduszek gazowych
  • Elementy pirotechniczne układu: poduszki gazowe, napinacze pasów, zagłówki aktywne, ochrona pieszych, klema akumulatora
  • Czujniki wypadkowe
  • Czujniki bezpieczeństwa
 3. Warunki zewnętrzne uruchamiania układu bezpieczeństwa i elementów pirotechnicznych systemu. Strefy aktywności
 4. Algorytmy aktywacji elementów pirotechnicznych, zależnie od rodzaju uderzenia i konfiguracji układu
 5. Statystyczne usterki spotykane w układach bezpieczeństwa biernego
 6. Elementy podlegające wymianie po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa. Przepisy prawa regulujące postępowanie i ewentualne ingerencje w systemy bezpieczeństwa
 7. Procedury postępowania z układem poduszek gazowych
 8. Prezentacja przykładów prób bezprawnej ingerencji oraz manipulacji w systemy bezpieczeństwa
 9. Możliwości odczytu, zakres udostępnianych danych zależnie od systemu oraz analiza wybranych protokołów odczytu
 10. Forum dyskusyjne. Analiza konkretnych przypadków sygnalizowanych przez uczestników.

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Najbliższe wydarzenia

Zgłoś udział