Szkolenia

Naprawa skrzyń biegów DSG

Kategoria
  • Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów osobowych
Organizator
  • Zgłoszenia internetowe

Naprawa skrzyń biegów DSG

Podczas szkolenia uczestnicy w praktyczny sposób nabywają umiejętności z zakresu naprawy skrzyń biegów DSG. Poznają procedury naprawcze, występujące uszkodzenia oraz sposoby ich usunięcia.

  1. Praktyczna weryfikacja uszkodzeń wewnętrznych
  2. Sposoby naprawy występujących usterek
  3. Procedury naprawcze
  4. Wykorzystanie narzędzi specjalnych
  5. Ponowny montaż skrzyń biegów ze szczegółowymi wyjaśnieniami specyfiki
  6. Możliwe do napotkania problemy i sposoby ich rozwiązywania
  7. Niewłaściwe postępowanie – możliwości uszkodzenia

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zgłoś udział