Szkolenia

Korelacja uszkodzeń zewnętrznych pojazdu z danymi zapisanymi w elektronicznych systemach sterowania

Kategoria
  • Szkolenia dla rzeczoznawców samochodowych i kandydatów
Organizator
  • Zgłoszenia internetowe

Korelacja uszkodzeń zewnętrznych pojazdu z danymi zapisanymi w elektronicznych systemach sterowania

  1. Logika zależności systemowych. Proces samodiagnozy oraz kryteria rejestracji kodów błędów w wybranych systemach sterowania
  2. Diagnostyka komputerowa w kontekście procesu odczytu danych z jednostek sterujących pojazdu. Protokoły komunikacji urządzeń diagnostycznych z systemami pojazdu, problemy komunikacyjne oraz kryteria uzyskania i nawiązania komunikacji
  3. Możliwości i sposoby odczytu danych bezpośrednio z wybranych sterowników. Zależności i komplikacje bezpośredniego odczytu, wynikające z zastosowanej topologii i rodzaju cyfrowej sieci transmisji danych, zależnie od marki pojazdu
  4. Wykonywanie odczytów, fizyczny pobór danych z pojazdów szkoleniowych przez uczestników, za pomocą wybranych urządzeń diagnostycznych
  5. Przedstawienie wybranych protokołów odczytu danych, różnych producentów pojazdów – szczegółowa analiza i interpretacja
  6. Zestawianie rzeczywistych protokołów odczytu z konkretnymi zdarzeniami. Czy przedstawione uszkodzenia i okoliczności znajdują odzwierciedlenie w prezentowanych protokołach odczytów
  7. Samodzielna praca. Analiza, interpretacja i opis otrzymanego protokołu odczytu w korelacji z zakresem i okolicznościami zdarzenia. Porównanie wniosków zawartych w sporządzonej przez uczestnika ocenie z oceną wzorcową

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Najbliższe wydarzenia

Zgłoś udział