Szkolenia

Efektywność pracy serwisu

Kategoria
 • Szkolenia miękkie
Organizator
 • Zgłoszenia internetowe

Efektywność pracy serwisu

Zakres szkolenia:

 1. Zdefiniowanie stanu rzeczywistego w aspektach:
  1. Hala serwisowa
  2. Biuro Obsługi Klienta
 2. Identyfikacja kosztów
  1. Koszty całkowite serwisu
  2. Koszty działów
  3. Koszty obsługi
  4. Koszty stałe
  5. Koszty zmienne
 3. Obliczanie kosztu roboczogodziny bazowej
  1. Analiza kosztów składowych
  2. Dokładna kalkulacja – dodatkowe koszty rzeczywiste (bezpośrednie i pośrednie)
   • ze względu na przyszłe zobowiązania czasowe
   • ze względu na zobowiązania długoterminowe finansowe
 4. Wskaźniki do obliczania wartości roboczogodziny w działach o różnym poziomie kosztochłonności
 5. Utrata dochodu firmy ze względu na spóźniającego się klienta
 6. Utrata dochodu firmy ze względu na pozanormatywne przerwy w pracy
 7. Efektywność pracownika
 8. Statystyki efektywności
 9. Zasada Vilfredo PARETO
 10. Motywacyjny system płac w serwisie
  1. Cele
  2. Proponowane składniki wynagrodzenia mechanika
   • Przykład obliczania poszczególnych składników premiowania mechanika
  3. Proponowane składniki wynagrodzenia diagnosty – elektronika
   • Przykład obliczania poszczególnych składników premiowania diagnosty
  4. Proponowane składniki wynagrodzenia doradcy oraz mistrza serwisu
   • Przykład obliczania poszczególnych składników premiowania kierowników
  5. Zalety
 11. Burza mózgów.
 12. Podsumowanie szkolenia.

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zgłoś udział