Szkolenia

EDR Event Data Recorder - Technik

Kategoria
 • Szkolenia dla rzeczoznawców samochodowych i kandydatów
Organizator
 • BETiS

EDR Event Data Recorder - Technik

Plan szkolenia:

 1. Wstęp do technologii odczytu za pomocą urządzenia Bosch CDR
 2. Terminologia i skróty używane podczas obsługi urządzenia
 3. Zapoznanie z funkcjami oprogramowania
 4. Pobór, aktualizacja oprogramowania oraz aktywacja urządzenia CDR
 5. Obsługa urządzenia CDR
 6. Dostępne adaptery i dodatkowe przewody dedykowane
 7. Omówienie możliwości i sposobów pozyskiwania danych
  • Poprzez pośrednie podłączenie, z wykorzystaniem znormalizowanego złącza diagnostycznego DLC
  • Poprzez bezpośrednie podłączenie konkretnych jednostek sterujących układu Airbag, za pomocą adapterów i dedykowanych złączy komunikacyjnych
 8. Analiza procesu pozyskiwania danych (krok po kroku) o Weryfikacja zakresu danych możliwych do pobrania oraz weryfikacja wspieranych pojazdów o Podłączanie urządzenia CDR o Przeprowadzenie odczytu o Generowanie protokołu odczytu
 9. Metody i próby pozyskiwania danych z pojazdów lub modułów, których brak na listach wsparcia oprogramowania Bosch CDR o VIN Spoofing o Weryfikacja użyteczności i wartości pobranego protokołu
 10. Przedstawienie praktycznych problemów, które mogą wystąpić podczas pobierania danych, podłączania urządzenia i konfiguracji oprogramowania wraz z metodami ich rozwiązywania: o Problemy podczas odczytów pośrednich za pomącą złącza DLC o Problemy podczas odczytów bezpośrednich za pomocą adapterów i przewodów dedykowanych
 11. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem urządzenia Bosch CDR

Zakres szkolenia obejmuje część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne.

Zakres szkolenia obejmuje techniczną obsługę urządzenia, pełne wykorzystanie jego możliwości, sposoby pozyskiwania danych oraz metody radzenia sobie z problemami technicznymi mogącymi wystąpić podczas wykonywanych czynności. Tematyka nie obejmuje analizy raportów i dokumentacji technicznej.

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Najbliższe wydarzenia

Zgłoś udział