Szkolenia

Budowa i działanie tachografu cyfrowego - szkolenie jednodniowe

Kategoria
  • Specjalistyczne szkolenia w obszarze samochodów ciężarowych
Organizator
  • Zgłoszenia internetowe

Budowa i działanie tachografu cyfrowego - szkolenie jednodniowe

Zakres szkolenia:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografu cyfrowego, obowiązki kierowcy związane z użytkowaniem tachografu cyfrowego.
  2. Budowa i obsługa tachografu cyfrowego. Elektroniczne karty w systemie tachografu cyfrowego.
  3. Sporządzanie wydruków dokumentujących aktywność kierowców. Interpretacja piktogramów (symboli graficznych) na wydrukach aktywności kierowców.
  4. Ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi tachografu cyfrowego. Ćwiczenia praktyczne w zakresie analizy wydruków i pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy.
  5. Nowoczesne inteligentne tachografy. Zasada 1 minuty oraz anulowanie dwu minutowego trybu pracy w praktyce

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zgłoś udział