Szkolenia

Rzeczoznawcy. Szkolenie kwalifikacyjne A1 i A2

Kategoria
  • Szkolenia dla rzeczoznawców samochodowych i kandydatów
Organizator
  • BETiS

Rzeczoznawcy. Szkolenie kwalifikacyjne A1 i A2

Szkolenie zostało podzielone na 2 dni szkoleniowe, zakresy A1 i A2.

A1 – Szkolenie podstawowe z zakresu procedur przygotowujących do wykonywania czynności rzeczoznawczych. Podczas szkolenia omawiane są aspekty prawne oraz etyczne prowadzenia działalności rzeczoznawcy samochodowego. Proces czynności rzeczoznawczych rozbijany jest na czynniki pierwsze, zależnie od zakresu i charakteru zgłoszenia – przedstawiana procedura jest wynikiem ogromnego, długoletniego doświadczenia ekspertów firmy BETiS. Na chwilę obecną zrealizowanych zostało ponad 2000 tego typu zleceń, w związku z powyższym zagadnienia poruszane w tracie szkolenia są czerpane bezpośrednio z praktycznych doświadczeń i nie są teoretyczną karykaturą rzeczywistości. Dodatkową wartością będzie ogromna wiedza techniczna prowadzącego szkolenie, który poza aspektami procedur i czynności, podzieli się z uczestnikami praktyczną wiedzą z zakresu odczytu danych ze sterowników i analizy protokołów odczytu oraz zależności systemowych. Biorąc pod uwagę zaawansowanie techniczne stosowane w współczesnych samochodach i rozbudowane topologie sieci jest to tym bardziej istotne podczas realizacji różnego rodzaju opinii czy ocen technicznych.

A2 - Drugi dzień cyklu, prowadzony jest na zasadzie warsztatów z pisania opinii technicznych. Uczestnicy otrzymują przygotowany przez trenera prowadzącego zestaw danych i dokumentacji, na podstawie której wykonują często swoją pierwszą opinię techniczną. Po czasie przewidzianym na realizację zadnia, następuje prezentacja oraz analiza poszczególnych przypadków. Można porównać wynik bieżącej pracy z ostateczną wersją opinii, która została zrealizowana i zatwierdzona do publikacji.

Warunkiem skutecznego i owocnego uczestnictwa w szkoleniu jest dysponowanie przez uczestnika laptopem z aktywnym programem tekstowym Word z pakietu Office.

Istnieje możliwość zapewnienia laptopa przez prowadzącego szkolenie. O takiej potrzebie należy poinformować odpowiednio wcześniej, tj. min. 2 dni robocze przed szkoleniem.

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zgłoś udział