Szkolenia

Baza Danych Odpadowych (BDO) w branży motoryzacyjnej

Kategoria
 • Szkolenia miękkie
Organizator
 • Zgłoszenia internetowe

Baza Danych Odpadowych (BDO) w branży motoryzacyjnej

PLAN SZKOLENIA

 1. Baza danych odpadowych. Aspekty prawne – główne założenia
 2. Ustawa BDO – omówienie ustawy dla dedykowanej dla branży motoryzacyjnej
 3. Obowiązek rejestracji podmiotów w systemie zgodnie z ustawą BDO
 4. Zwolnienia z wpisu dla podmiotów zgodnie z ustawą BDO
 5. Sankcje prawne dla podmiotów, które nie zostaną zarejestrowane w systemie BDO.
 6. Omówienie aspektów na podstawie ustawy.
 7. Kontrola przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki odpadami.
 8. Rozporządzenie Ministra Klimatu dotyczące ilości odpadów, na które nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji BDO
 9. Moduł BDO – sposób rejestracji podmiotów gospodarczych
 10. Moduł BDO – omówienie funkcji platformy
 11. Dyskusja

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej. Zależnie od zainteresowania poszczególnymi punktami agendy szkoleniowej, rozwijane są treści pod potrzeby uczestników szkolenia.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Najbliższe wydarzenia

Zgłoś udział