Oferta

Firma BETiS wydaje ekspertyzy i opinie techniczne z zakresu:

  • elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • obiekty zaplecza technicznego transportu,
  • wycena maszyn i urządzeń,
  • wycena pojazdów,
  • kalkulacja szkód komunikacyjnych,
  • rekonstrukcja wypadków drogowych.